Συζήτηση μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων οικονομολόγων για την ανάπτυξη και τη λιτότητα στην Ελλάδα

Στις 10 Ιουλίου 2013 έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ελληνική κρίση μεταξύ των Daniel Gros, διευθυντή του ερευνητικού ινστιτούτου CEPS που εδρεύει στις Βρυξέλλες, Γκίκα Χαρδούβελη, καθηγητή Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Οικονομικό Σύμβουλο της Eurobank, και Αρίστου Δοξιάδη, venture capitalist. Η συζήτηση έγινε υπό την αιγίδα του ΙΟΒΕ και του Ελληνικού παραρτήματος του Γερμανικού ερευνητικού ινστιτούτου Konrad Adenauer Stiftung. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Konrad Adenauer Stiftung: http://www.kas.de/griechenland/en/publications/34976/, και εδώ (Δοξιάδης, Gros, Χαρδούβελης). Οι ομιλητές συμφώνησαν ως προς τις αιτίες της βαθιάς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Διαφώνησαν όμως για το μείγμα πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον. Οι Έλληνες ομιλητές υποστήριξαν ότι επιπλέον μέτρα λιτότητας στο προσεχές μέλλον θα ήταν αντιπαραγωγικά και θα βάθαιναν την κρίση. Ο Daniel Gros όμως τάχθηκε υπέρ τέτοιων μέτρων. Ο Γκίκας Χαρδούβελης παρουσιάζει τις απόψεις του σχετικά με τη συζήτηση.

Συζήτηση για «το Περιεχόμενο της Ανάπτυξης»

Υπό την Αιγίδα των ΙΟΒΕ & Konrad Adenauer Stiftung

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013

Κεντρικός ομιλητής:  Daniel Gros, Διευθυντής του CEPS στις Βρυξέλλες

Σχολιαστές:                 Γκίκας Χαρδούβελης, Professor &  Αρίστος Δοξιάδης, venture capitalist

Οι ομιλητές συμφώνησαν στις αναγκαίες παραμέτρους μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης, καθώς και στις γνωστές αιτίες της ελληνικής κρίσης, που είναι η υπερκατανάλωση με δανεικούς πόρους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα,  το μικρό μέγεθος του εξαγωγικού τομέα και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε κόστος και ποιότητα στα παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, η προβληματική ποιότητα της εκπαίδευσης, η γενικότερη ανοργανωσιά και αναποτελεσματικότητα του Δημόσιου τομέα, η γραφειοκρατία, η ολιγοπωλιακή διάρθρωση πολλών αγορών, τα κλειστά επαγγέλματα, η έλλειψη ισχυρών θεσμών, κλπ.

Οι Έλληνες σχολιαστές διαφώνησαν στον τρόπο εξόδου από την κρίση.  Θεωρούν σημαντικό ένα μικρό τρίτο πακέτο, που θα επιτρέψει στην οικονομία να σταθεροποιηθεί, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, κάτι στο οποίο περίπου συμφώνησαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι τον Νοέμβριο του2012.  Αντίθετα, ο κ. Gros  επέμεινε στη συνταγή της λιτότητας χωρίς επιπλέον βοήθεια, αδιαφορώντας για το τελικό σημείο ισορροπίας της οικονομίας, όσο χαμηλό και αν αποβεί,  ή για τις πιθανές κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις που μια περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας θα μπορούσε να επιφέρει.   Σύμφωνα με τον κ. Gros, το κόστος της λιτότητας στην Ελλάδα για την Ευρωζώνη είναι μικρό, αφού το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα τείνει να μηδενιστεί, και έτσι η μετάδοση της κρίσης από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρωζώνη περιορίζεται.  Με άλλα λόγια, το κόστος των ελλειμμάτων του ελληνικού Δημοσίου θα τα επωμίζεται εφεξής ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας και η ελληνική οικονομία γενικότερα και όχι η υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Σχετικά με G_Hardouvelis

University of Piraeus

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες και χρηματοοικονομικά, Οικονομική ανάπτυξη, Ευρώπη, Αγορά εργασίας, Αγορά προϊόντων, Δημόσια οικονομικά, Παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Μία απάντηση στο Συζήτηση μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων οικονομολόγων για την ανάπτυξη και τη λιτότητα στην Ελλάδα

  1. Ο/Η limit_less λέει:

    «One response to Gros was that there is little money left to capitalize the banks, perhaps around €10bn from the original €50bn that was given for resolution and recapitalization. » – The amount of non performing loans in Greece has already reached 55 Billion Euros.

    Gros’s comments are exactly correct. The beast must be starved. When you have government revenues becoming independent of the prosperity of the citizens (due to bailouts by foreign entities) the logical end game is total tyranny as the government’s well being is no longer connected to that of the electorate.

    The Greek government must stop being given money from outsiders

Αφήστε μια απάντηση