Η μόχλευση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στις αντιθετικές οικονομικές τύχες Ελλάδας και Γερμανίας

Ο Θάνος Σκούρας, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλύει την έννοια της ανταγωνιστικότητας, ανατρέχοντας στις ιστορικές της ρίζες, κάνει διάκριση ανάμεσα στην ουσιαστική και την φαινομενική ανταγωνιστικότητα και χρησιμοποιεί τις έννοιες στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην Ελλάδα. Ακολουθεί περίληψη, ενώ το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ.

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας, όταν αφορά τις διεθνείς συναλλαγές ενός κράτους, είναι αμφιλεγόμενη στην θεωρία του εξωτερικού εμπορίου, λόγω κυρίως της στενής σχέσης της με τον μερκαντιλισμό. Η διάκριση μεταξύ «φαινομενικής» και «ουσιαστικής» ανταγωνιστικότητας ξεχωρίζει την θετική ουσία της ανταγωνιστικότητας από την εκμεταλλευτική της διάσταση, που βασίζεται στον μερκαντιλισμό. Η μόχλευση της «ουσιαστικής» ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας νομισματικής ένωσης και εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τις αντιθετικές οικονομικές τύχες Ελλάδας και Γερμανίας. Οι αρχικές διαφορές στην «ουσιαστική» ανταγωνιστικότητα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, καθώς και οι διαφορετικές πολιτικές απέναντι στην ανταγωνιστικότητα που επικράτησαν στις δύο χώρες, οδήγησαν στην περίπτωση της Γερμανίας σε θετική μόχλευση και στην Ελλάδα σε αρνητική μόχλευση της «ουσιαστικής» ανταγωνιστικότητας. Η Ελληνική οικονομία χρειάζεται άμεσα ριζικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις είναι όχι μόνο επιζήμιες αλλά και μάταιες, δεδομένου ότι η στάση της Γερμανίας, η οποία έχει γενικά ωφεληθεί από την Ελληνική κρίση, δεν αφήνει άλλη εναλλακτική.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά, Αγορά εργασίας, Μακροοικονομία, Πολιτική οικονομία, Αγορά προϊόντων, Παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα, Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Μία απάντηση στο Η μόχλευση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στις αντιθετικές οικονομικές τύχες Ελλάδας και Γερμανίας

  1. Ο/Η Michael Romanos λέει:

    This is a useful article, and well thought out. You may be interested in a new book published by Stieglitz, titled The Euro: How a currency intended to unite Europe would up dividing it. Stieglitz is critical of the way the Euro project was implanted, the controlling role of Germany, and the ways in which it contributed to the damage to the Greek economy.
    http://www.nytimes.com/2016/07/28/business/international/how-a-currency-intended-to-unite-europe-wound-up-dividing-it.html?emc=edit_ee_20160729&nl=todaysheadlines-europe&nlid=59354891

Αφήστε μια απάντηση