Η Ελληνική Κρίση: Απαρχές και Συνέπειες

Η εργασία αυτή υποστηρίζει ότι οι πραγματικές αιτίες της κρίσης στην Ελλάδας και την Ευρωζώνης είναι οι μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες (εμπορικά ελλείμματα) των χωρών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας. Τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα επέτειναν αλλά δεν προκάλεσαν την κρίση και, συνεπώς, η δημοσιονομική εξισορρόπηση αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη. Για να επιστρέψει η ανάπτυξη στις χώρες που βρίσκονται σε κρίση, και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία θα οδηγήσει σε εξισορρόπηση των εξωτερικών συναλλαγών. Διαβάστε το άρθρο

Σχετικά με M_Galenianos

Royal Holloway, University of London

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομική ανάπτυξη, Οικονομική έρευνα, Ευρώπη, Γενικά, Μακροοικονομία, Αγορά προϊόντων, Δημόσια οικονομικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση